TJÄNSTER

GERBORN

TRÄDSERVICE

Trädfällning

Alla träd (och därför alla jobb) skiljer sig ifrån varandra.

 

Ibland kan man fälla ett träd från marken utan att det ökar risken för omgivningen. Man kallar det för precisionsfällning, detta gör vi när omständigheterna tillåter. Det är en avvägning av hinder, vind och trädets hälsa som bestämmer i vilken riktning vi lägger ner trädet.

 

Sektionsfällning är kanske det mest förekommande sättet att fälla träd som inte går att fälla rakt ner. Det går till genom att man med hjälp av professionell specialanpassad klätterutrustning tar sig upp i trädet. För att sedan "montera" ner det bit för bit på ett säkert sätt. När man fäller träd genom klättringstekniker görs ingen onaturlig åverkan på miljön eller trädgården. Som när man till exempel fäller med stora maskiner. Det är också väldigt smidigt, man kommer åt överallt i trädet och vart trädet än står.

 

Vi lämnar alltid ett fast prist på våra arbeten, läs mer under KONTAKT/INFO.

 

Beskärning

Med rätt sorts klätterutrustning kan man komma åt och säkert ta ner alla grenar.

 

När vi beskär träd gör vi det med samma teknik som när vi sektionsfäller ett träd. Vi klättrar upp och tar oss till den bästa möjliga positionen för att sedan så snyggt och smärtfritt som möjligt avlägsna önskad gren. När vi beskär träd klättrar vi utan hjälp av stegjärn(spiksko) för att inte skada trädet. Vi gör också vårt bästa för att skada trädet så lite det går och ge det så bra förutsättningar som möjligt att läka.

 

 

Stubbfräsning

Vi kan erbjuda att fräsa bort din stubbe, bortforsling av rester, häckklippning m.m.

 

Stubbfräsning: Vi använder en professionell stubbfräs som är väldigt smidig. Den väger endast 225kg(!) vilket innebär att den inte skadar trädgården nämnvärt. Stubbar finns överallt och vill man bara ha hjälp med just stubbfräsningen går det utmärkt. Vi fräser ner stubben under marknivå så du lätt kan fylla med jord och så ny gräsmatta efteråt. Det går även att fräsa bort häckar och buskar. Det blir bara flis kvar som sen kan läggas i rabatt eller komposthög.

 

 

Startavgiften är 1250kr, där ingår framkörning- och etableringsavgift samt fräsning av en stubbe upp till 5dm. Där efter 100kr/dm (alla priser är inklusive moms).

 

 

 

Vi kan om kunden önskar, erbjuda bortforsling. Vill ni använda trädet till ved sågar vi upp det i önskad storlek.

Även andra träd/klätter-relaterad tjänster du söker som till exempel; klippa en häck, ta ned katter eller modellflygplan som fastnat i träd, sätta upp belysning kan vi hjäpa dig med. Det är bara att ringa eller maila.

Självklart...

 

Så är vi försäkrade och innehar F-skatt. Vi jobbar med Länsförsäkringar och vårt försäkringsnummer är: 2300793*00

 

 

  • F-skatt
  • Ansvarsförsäkring
  • Certified Professional Treeclimber
  • Flexibel
  • Professionell utrustning
  • Kostnadsfritt besök och offert
  • Alltid ett fast prist

Kontakt:

 

 

Ring oss för ett kostnadsfritt besök och offert. Vi arbetar på många ställen i Sverige; Göteborg, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborgs m.m.

Vi ger alltid ett fast pris, ring och boka ett kostnadsfritt besök!

 

Med Vänliga Hälsningar

 

Christoffer

072 - 20 40 132